top of page
 • Writer's pictureAkhi

'Idul Fitri dan Amalannya

Updated: Apr 21Banyak amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di malam dan di hari 'Idul Fitri. Ibadah-ibadah tersebut dapat kita temukan dalam Kitab Mafatih Al-Jinan. Berikut adalah beberapa di antaranya:


 1. Mandi ketika tenggelam matahari pada hari terakhir di bulan Ramadhan.

 2. Menghidupkan malam dengan shalat, doa, dan istighfar. Juga sebaiknya tidur di masjid.

 3. Setelah selesai shalat maghrib, isya, dan subuh, serta setelah shalat 'Id, ucapkanlah: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha ilallah, huwa Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Lalu ucapkan: Alhamdulillahi 'alà ma hadana wa lahusy-syukru 'alá má aulana.

 4. Mengangkat tangan ke langit dan berdoa selesai shalat maghrib dan shalat sunat maghrib. Ucapkan doa: Wahai Pemilik anugerah dan karunia. Wahai Yang memiliki kemurahan, wahai Yang memilih Muhammad dan membantunya. Sampaikanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ampunilah kami dari segala dosa yang sudah Engkau hitung dan semua dosa itu telah Kau catat dalam kitab yang jelas. Kemudian sujudlah setelah membaca doa itu. Dalam setiap sujud, bacalah atúbu ilallah, "Aku bertobat kepada Allah," sebanyak seratus kali. Riwayat lain menyebutkan setelah selesai shalat maghrib, sujud dan sebutkanlah: Ampunilah segala dosa yang aku lakukan dan sudah aku lupakan padahal Engkau mencatatnya dalam kitab yang jelas.

 5. Berdoa sepuluh kali dengan doa: Wahai Yang selalu memberi kepada seluruh makhluknya. Wahai Yang mengulurkan kedua tangannya untuk selalu memberi. Wahai Yang mempunyai pemberian-pemberian yang mulia. Sampaikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, makhluk yang paling utama akhlak dan tingkah lakunya. Ampunilah kami, wahai Yang Mahaluhur dalam kehidupan ini.

 6. Shalatlah sepuluh rakaat yang juga dilakukan sebagai amalan terakhir di malam Ramadhan.

 7. Shalat dua rakaat. Pada rakaat pertama, setelah membaca Surah Al-Fatihah, baca Surah Al-Ikhlash sebanyak seribu kali. Setelah salam, sujud dengan mengucapkan: atubu ilallah dan membaca doa yang sama seperti disebutkan di atas. Diriwayatkan Imam 'Ali bin Abi Thalib a.s. melakukan shalat ini dan ketika beliau mengangkat kepalanya setelah sujud, beliau ber- kata, "Demi yang diriku ada di tangan-Nya, tidak akan ada seseorang melakukan shalat ini, kemudian dia bermohon kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan permohonannya. Dan jika dia datang kepada Allah dengan membawa dosa sejumlah debu-debu di sahara, Allah akan ampuni seluruh dosanya." Riwayat yang lain menyebutkan Surah Al-Ikhlash itu harus dibaca sebanyak seratus kali.

 8. Shalat empat belas rakaat dengan membaca pada setiap rakaatnya Al-Fatihah, ayat Kursi, dan tiga kali Surah Al-Ikhlash. Diriwayatkan dalam Al-Mishbáh, "Hendaknya kamu mandi lagi pada akhir malam dan duduklah di tempat shalatmu sampai terbit fajar."

Semua ibadah di atas adalah alternatif amalan. Anda dapat memilih satu atau beberapa di antaranya dan tidak perlu menunaikan seluruh ibadah itu.


Selanjutnya adalah beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di hari 'Idul Fitri:

 1. Takbir sesudah shalat subuh dan shalat Id dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha ilallah, hwa Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd.

 2. Berdoa setelah shalat subuh dengan doa tawasul kepada Rasulullah Saw.

 3. Mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat 'Id dengan perincian yang sudah ditentukan dalam kitab-kitab fiqih. Zakat fitrah itu termasuk syarat diterimanya puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw, bersabda bahwa puasa kita akan tergantung di antara langit dan bumi sampai kita bayarkan zakat fitrah kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang (QS Al- Ali|87|: 14-15).

 4. Mandi. Kalau mungkin, waktu mandinya adalah ketika terbit fajar. Mandi itu dipersiapkan untuk shalat 'Id. Sebelum mandi, baca doa: Ya Allah, dengan iman kepada-Mu dan membenarkan kitab-Mu dan mengikuti sunnah Nabi-Mu, Muhammad Saw. Lalu ucapkan basmallah. Sesudah mandi, ucapkan: Ya Allah jadikanlah mandikan ini sebagai pembersih dari segala dosa-dosaku dan sucikanlah juga agamaku. Ya Allah, hilangkan dariku segala kotoran.

 5. Usahakanlah memakai baju-baju yang baik dan memakai wewangian.

 6. Makanlah sedikit sebelum pergi shalat 'Id. Dianjurkan memakan makanan yang manis-manis.

 7. Jangan keluar melakukan shalat 'Id sebelum terbit matahari dan hendaknya sebelum shalat 'Id, kita berdoa dengan doa Abu Hamzah Al-Tsumali.

 8. Dianjurkan juga menempuh jalan pulang dari sjhlat ‘Id yang berbeda dari jalan pergi ke tempat ‘Id. JR

***

KH. Jalaluddin Rakhmat, Pendiri Yayasan Muthahhari (Untuk Pencerahan Pemikiran Islam) dan Sekolah Para Juara (SD Cerdas Muthahhari www.scmbandung.sch.id, SMP Plus Muthahhari www.smpplusmuthahhari.sch.id, SMP Bahtera www.smpbahtera.sch.id, dan SMA Plus Muthahhari www.smaplusmuthahhari.sch.id).

128 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page