Tentang

Tentang Jalan Rahmat

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa Ali Sayyidina Muhammad

Allah yarham KH. Jalaluddin Rakhmat adalah seorang yang sangat istimewa. Ayahnya memberi nama Jalaluddin: kemuliaan dan keagungan agama. Dalam sebuah selorohan, Jalal—begitu nama kecil Allah yarham dari ayahnya—adalah doa agar beliau menjadi Jalal: Janten lalaki langit lalanang jagad. Menjadi manusia langit dan mengelana jagat. Semoga doa pada nama yang disematkan dalam perkenan ijabah Allah Swt.

Betapa tidak. Allah yarham KH. Jalaluddin Rakhmat membaktikan hayat penuh berkah beliau untuk kemuliaan dan keagungan agama. Pada catatan yang beliau tulis setelah lulus SMA, terpatri tjita-tjita beliau: ingin menjadi manusia yang membaktikan dirinya untuk agama dan kemanusiaan. Sejak muda, lagi-lagi kalimat adalah doa. Sepanjang hayat penuh berkahnya, beliau berusaha untuk membaktikan hidup untuk agama dan kemanusiaan.

Dan jagat yang beliau kelana bukan hanya berkeliling dunia, melainkan juga dalam jagat pemikiran. Beliau berkelana, terbang ke berbagai sasana, mengambil keberkahan dari begitu banyak guru dan waskita. Tumbuh dalam lingkungan keluarga Kyai Nahdliyyin, lalu aktif di Muhammadiyyah, Persatuan Islam dan akhirnya membidani lahirnya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Perjalanan kembara intelektual beliau telah mengantarkan beliau pada silaturahmi begitu banyak guru bangsa.  

Di Jalan Rahmat, kami berusaha menghadirkan kembara intelektual itu. Perjalanan dan pengelanaan beliau mengarungi ‘jagat’ semesta itu. Ada dokumentasi karya beliau. Puluhan buku, ratusan artikel, ribuan ceramah. Ada rekaman audio dan video. Ada pula karya-karya para guru bangsa, baik sahabat karib Allah yarham, para intelektual sezaman, maupun karya-karya para ulama besar yang mempengaruhi jagat kembara intelektual beliau. Jalan Rahmat adalah sebuah digital library yang ingin menghadirkan kembali semangat intelektual itu. Semangat pencarian, keterbukaan pemikiran, dan penghormatan pada keragaman. Terima kasih pada setiap kontributor dan perkenan keluarga para guru bangsa kita. Bagi mereka doa tulus kita selalu.

Di Jalan Rakhmat juga ada legacy Allah yarham pada perkhidmatan yang beliau contohkan. Pada lisaana shidqin yang beliau amanatkan. Ada donasi dan beasiswa untuk sekolah, madrasah, klinik, dan ragam kegiatan lainnya.

Tetapi warisan terutama dan teramat berharga dari Allah yarham adalah mengantarkan kami dan kita semua pada jalan menuju kerinduan dan kecintaan Sang Rahmatan lil ‘alamin. Itulah makna Jalan Rahmat yang sesungguhnya.

Selamat bergabung pada Jalan Rahmat. Warisan intelektual untuk perkhidmatan dan pencerahan pemikiran. Semoga sampai pada para manusia langit itu.

Cita-cita